ПОВІДОМЛЕННЯПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛІТЕХ ХЕЛС УКРАЇНА» (далі - ТОВ «ПОЛІТЕХ ХЕЛС УКРАЇНА») повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів через форму Веб-сайту (weblium.com) (надалі «Weblium» або «Веб-сайт»), третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, права суб'єкта персональних даних та іншу інформацію, необхідну для надання Вами однозначної та інформованої згоди на обробку персональних даних.
Коли Ви заповнюєте форму на Веб-сайті, Вам необхідно надати згоду на обробку Ваших персональних даних з метою отримання певних послуг. Ми не можемо надати послуги, якщо попередньо не отримаємо від Вас згоду на обробку персональних даних.

Як збираються персональні дані?
Веб-сайт зберігає лише ту інформацію, яка була внесена у систему під взаємодії з Веб-сайтом, наприклад, при заповненні форми.

Які персональні дані обробляються?
● прізвище, ім’я, по батькові;● стать;● вік;● місто реєстрації та/або місце проживання;● фотографія;● засоби зв’язку, такі як адреса електронної пошти і номер телефону;● IP адреси;
Звертаємо Вашу увагу, що інформація не збирається нами самостійно, а вноситься Вами. Ви можете відмовитись надавати інформацію про себе або звернутися до нас з вимогою про видалення вже внесеної інформації.

Навіщо збираються персональні дані?
Ваші персональні дані збираються з метою надання якісних та своєчасних послуг, забезпечення повноцінного функціонування ініціативи. 
Ми також можемо надсилати вам інформацію, яка може бути Вам потрібною або цікавою у сфері медицини та фармакології/фармації. Ви можете відмовитися від отримання інших інформаційних повідомлень звʼязавшись з нашою командою.

Як захищаються персональні дані?
Нами приймаються всі можливі організаційні та технічні заходи з метою недопущення витоку інформації — незаконного чи несанкціонованого доступу будь-яких третіх осіб до неї.

Доступ до Ваших персональних даних
Ми вправі розкрити Вашу особисту інформацію у виключних випадках тільки для цілей, викладених в цій Політиці, будь-якому з наших співробітників, посадових осіб, страховиків, професійних консультантів, агентів, постачальників, субпідрядників тощо, а також іншим юридичним особам, що здійснюють подібну господарську діяльність.

Період зберігання персональних даних
Ваша згода на опрацювання персональних даних діє протягом невизначеного строку. Строк зберігання Ваших персональних даних необмежений. Ваші персональні дані обробляються у строк, не більший, ніж це необхідно, відповідно до їх законного призначення та цілей, визначених цією Політикою.

Персональні дані можуть бути передані третім особам в таких випадках:
● надання Вами однозначної згоди на таку передачу;● необхідності укладення чи виконання правочину між нами та третьою особою на Вашу користь;● необхідності для формування та здійснення правових процедур (претензії, позови, судові процеси тощо);● за наявності важливих підстав суспільного інтересу;● за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані та інформацію.
За винятком випадків, передбачених у цій Політиці, ми зобов’язуємось не надавати вашу особисту інформацію третім особам.

Ваші права
При наданні нам Ваших персональних даних для опрацювання, у вас є такі права:
● Ви можете вимагати доступ до Ваших персональних даних;● Ви можете вимагати виправлення будь-яких невірних персональних даних про Вас;● Ви маєте право вимагати видалення Ваших персональних даних;● Ви маєте право на обмеження та заперечення проти опрацювання Ваших персональних даних, а також право на мобільність даних;● Ви маєте право в будь-який момент на відкликання Вашої згоди на опрацювання персональних даних.
Для реалізації вказаних прав, Вам необхідно звернутись до нас з письмовою заявою, направленою на електронну адресу: au.moc.htlaehhcetylop%40troppus
Але звертаємо Вашу увагу, що робота деяких можливостей сайту, для яких необхідна наявність Ваших персональних даних, може бути припинена з моменту їхнього видалення.
Якщо у Вас є скарга щодо будь-якого опрацювання Ваших персональних даних, Ви можете звернутися до нас, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

Зміни до умов Політики
На сайті можуть змінитись умови Політики. У такому випадку необхідно періодично переглядати сайт. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Продовжуючи використовувати сайт, Ви підтверджує згоду з новими умовами Політики у редакції, чинній на момент використання сайту.

Made with